DogConnection
gedragstherapie

Inloggen

X

Wanneer gedragstherapie?

Wanneer je hond bepaald gedrag laat zien dat je als een probleem ervaart, en de goedbedoelde adviezen van je vrienden- en/of kennissenkring niet het gewenste resultaat geven, je steeds meer tegen een wandeling met je hond opziet en/of de wandelingen steeds korter worden, je meer gespannen gaat lopen en je eigenlijk geen plezier meer beleeft aan je hond thuis of tijdens een wandeling, dan is het tijd om een gediplomeerd gedragstherapeut in te schakelen.

Vaak is het gedrag van een hond dat wij als een probleem ervaren, heel normaal voor een hond. Ook als het om agressie gaat. Elk gedrag dat een hond laat zien, dient een doel en is bewust. Een hond is een opportunist en vertoont alleen gedrag waar hij/zij beter van wordt. Echter omdat een hond in een mensenmaatschappij leeft, ervaren wij dit als een probleem, en terecht. Doordat een hond niet juist wordt begrepen of niet tegemoet gekomen wordt aan de hond zijn/haar lichamelijke en geestelijke behoefte, ontstaat ongewenst gedrag. Onbewust kan ongewenst gedrag positief bekrachtigd worden door de eigenaar, waardoor het ongewenst gedrag alleen maar toeneemt met alle gevolgen van dien.

Een dagindeling van de gemiddelde hond ziet er vaak als volgt uit:

10%  bewegen
5%  actief bezig zijn met de eigenaar (spel, training, sport e.d.)
50%  slapen/geen activiteit
35%  knuffelen


Een dagindeling van een lichamelijk en geestelijk evenwichtige hond ziet er als volgt uit:

60%  bewegen
15%  actief bezig zijn met de eigenaar (spel, training, sport e.d.)
24%  slapen/geen activiteit
1%  knuffelen


Het begint bij onszelf om ongewenst gedrag van onze hond om te buigen naar gewenst gedrag.

Werkwijze gedragstherapie
Na een intake gesprek ontvang je een digitaal vragenformulier in te vullen door jou over jouw hond. Naast deze ingevulde vragenlijst, ontvang ik ook graag beeldmateriaal (filmpjes) van het ongewenst gedrag, waarbij uiteraard de veiligheid van jouzelf, je hond en andere mensen/honden voorop staat. Een hond spreekt namelijk ook met ons, alleen dan met zijn lichaam (kop, oren, staart, romp, poten), gedrag en eventuele stresssignalen. Om een juiste diagnose te kunnen stellen, is deze informatie voor mij ook van belang. Nadat ik de vragenlijst en het beeldmateriaal ontvangen heb, kan ik het gedragsconsult voorbereiden en kom ik vervolgens bij je thuis voor het gedragsconsult. Op deze manier kan ik jouw hond in zijn eigen omgeving zien en de omgang met jou en eventueel andere gezinsleden. Tijdens het consult is er gelegenheid om eventuele aanvullende vragen stellen waarna je een diagnose ontvangt waarom je hond het ongewenste gedrag vertoont, en ontvang je een therapieplan op maat (toegespitst op jouw dagelijks leven) hoe het ongewenste gedrag om te buigen naar gewenst dan wel aanvaardbaar gedrag. 

De duur van een consult varieert, afhankelijk van het (de) probleemgedrag(ingen), waarbij ik streef naar een gemiddelde van 1,5 uur. Per consult worden maximaal 2 probleemgedragingen behandeld. Hier is voor gekozen met het oog op de duur van het consult en om de gedragstraining behapbaar te houden voor de eigenaar na het consult. 

Na het consult ontvang je binnen een week een rapportage van hetgeen besproken is, de gegeven adviezen en interventies. Dit rapport dient als naslagwerk zodat jij (en eventuele gezinsleden) de gegeven adviezen en interventies rustig kan nalezen en toepassen in de praktijk. Indien gewenst, kan je het consult uitbreiden met praktijkbegeleiding. Dit betekent dat een aantal dagen na het gedragsconsult een tweede afspraak volgt waarbij het accent ligt op het toepassen van de gegeven adviezen en interventies in de praktijk. 

De nazorg van een gedragsconsult bedraagt 2 maanden.