DogConnection
Tarieven

Inloggen

X

 

Tarieven

 

Dienst Bedrag (excl. BTW) BTW (21%)

Gedragsconsult*
incl. praktijkbegeleiding    
Privé begeleiding
Gedragstest afnemen
Mee wandelen
Videobeoordeling
Lezing

€ 190,00**
€ 245,00
€ 60,00 per uur
€ 60,00 per uur
€ 60,00 per uur
€ 60,00 per uur
€ 165,00

€ 39,90
€ 51,45
€ 12,60
€ 12,60
€ 12,60
€ 12,60
€ 34,65

Deze tarieven gelden per 9 maart 2024

*Het consult bestaat uit een zorgvuldige voorbereiding aan de hand van een ingevuld vragenformulier over o.a. het probleemgedrag, bestudering van het beeldmateriaal van het ongewenst gedrag, een ong. 1,5 uur durend gesprek bij jou thuis incl. observatie en een eventueel gedragstest van het ongewenst gedrag van de hond, een schriftelijke rapportage van de gegeven adviezen, diagnose en interventies en een follow-up van 2 maanden. Per consult worden max. 2 probleemgedragingen behandeld. Hiervoor is gekozen om de duur van het consult en de gedragstraining behapbaar te houden. Zie ook gedragstherapie

**Dit tarief is gebaseerd op een gedragsconsult met één hond. Betreft het consult meerdere honden in een roedel, dan kost het gedragsconsult € 250,=. 

Vanaf een straal van 15 kilometer rond Epe vraag ik een kilometervergoeding van € 0,23.